Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 51235692